ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

A puzzlemania.hu üzemeltetői elkötelezettek a vásárlók személyes adatainak védelme mellett. E-shopunk bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait.

Az adatok biztonságának garantálása érdekében minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk. Az adatokat kizárólag a vásárlás teljesítéséhez, a csomagküldéshez és a kézbesítéshez használjuk fel, az adatokat nem adjuk ki harmadik fél számára.

A puzzlemania.hu adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

E-shopunk adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszünk. A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.